Provádíme:
©2011  techeco.cz, všechna práva vyhrazena | created by Techeco, s.r.o.

Přeprava a zneškodňování odpadůProvádíme přepravu odpadů v rámci celé České republiky. Vlastníme automobily splňující normy ADR pro přepravu tuhých kapalných odpadů.