Provádíme:
©2011  techeco.cz, všechna práva vyhrazena | created by Techeco, s.r.o.

Průmyslová filtraceJsme výrobci uhlíkových filtrů pro automobily, zemědělskou techniku a průmyslové objekty. V rámci průmyslových objektů Vám navrhneme vhodné řešení a na míru vyrobíme a namontujeme filtraci, zamezující riziku vypouštění nebezpečných látek do ovzduší z Vašeho průmyslového objektu.