Provádíme:
©2011  techeco.cz, všechna práva vyhrazena | created by Techeco, s.r.o.

Sanace a demoliceProvádíme sanaci budov a pozemků, zejména odstraňování ropných látek ,azbestu, ale také od dalších látek.
Taktéž provádíme sanace vodních děl a rekultivaci krajiny.